stichting Vijf broden en twee vissen.
Home
| Doelstellingen
| Reisverslagen | Contact
U bevind zich hier: Doelstellingen Contact informatie

De grondslag van waaruit de stichting haar activiteiten ontwikkelt, is de Bijbelse opdracht "Draagt elkanders lasten" (Galaten 6)

 • Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen.
 • Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs.
 • Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel.
 • En zovelen als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israel Gods.
   

Bestuur

Voorzitter           : Erik Linssen
Penningmeester : Hans Trouwborst
Bestuurslid         : Diane Speksnijder-Hoogendijk

Het bestuur geniet geen beloningen.

Doel en Middelen

Doel is het behartigen van de stoffelijke en geestelijke belangen van mensen aan de onderzijde van de samenleving, met name in Roemenie d.m.v het gratis verstrekken van bijvoorbeeld:

 • voedsel, kleding, schoeisel, beddegoed en dekens
 • leermiddelen, schoolbehoeften, speelgoed
 • Bijbels, liedboeken en Bijbel- gedeelten of verhalen
 • ondersteuning bij het verkrijgen van verbetering van de leefsituatie
 

Samenwerking

* van reis tot reis
* per reis reisgenoten, lading, geld en reisdokumenten
* ad hoc werkgroepen per project
* ad hoc samenwerking met andere instituten
* Zoveel mogelijk samenwerken met locale wereldlijke en kerkelijke autoriteiten

Jaarrekening

 Klik hier voor de jaarrekening en ANBI formulier van 2022

U kunt helpen !

 • D.m.v giften in geld (NL31INGB 0008 0005 07)
 • Legaten (kan in principe kostenloos via notaris Eric Linssen; stichting betaalt de notariskosten)
 • D.m.v. donatie van goederen en/of kleding, kontaktpersoon Jannie Hoogendijk of Diane Speksnijder
 • Door fondswerving via bijvoorbeeld verenigingsaktiviteiten
 • Door Uw fysieke inzet bijvoorbeeld bij opslag, transport en samenstelling hulp pakketten
 • Benader een van de bestuursleden indien U iets wilt doen !
       Uw giften zijn aftrekbaar voor inkomstenbelasting; ons ANBI nummer is 8074.18.511
Klik hier om contact met ons op te nemen
IJsseldijk 293b
2924AZ Krimpen a/d IJssel
The Netherlands
Phone: 0031 (0)653114822
E-mail: j.trouwborst@j-trouwborst.nl
ANBI: 807418511
Laatste reisverslagen
Sponsors
Op dit moment zijn er geen sponsor(en).

Wilt u hier ook staan?
Dat kan, klik dan hier

Bank: Postbank, NL31 INGB 0008 0005 07 at the name of Stichting 5 broden en 2 vissen, Krimpen aan den IJssel, The Netherlands.